Vrátenie zakúpených vstupeniek

Vstupenky zakúpené na podujatia je možné vrátiť najneskôr 3 dni pred predstavením. Požiadať o vrátenie vstupeniek môžete osobne, v Mestskej knižnici Tornaľa, na emailovej adrese torn.mks@gmail.com alebo telefonicky na čísle 095414442 

A megvásárolt jegyeket legkésőbb 3 nappal az előadás előtt lehetséges visszaváltani, személyesen, a Tornaljai Városi Könyvtárban, emailben torn.mks@gmail.com címen vagy a 0915414442 telefonszámon

Viac...

Sadzby za využitie priestorov v budove MsKS M. Tompu v Tornali

Sadzby za využitie priestorov v budove MsKS M. Tompu v Tornali

 

Časové využitie do 5 hod. – nekomerčné účely

(kult. podujatia, prednášky, školenia, atď.)

Názov

Platný cenník od 1.11.2023

Divadelná sála

40

Mramorová sála

40

Divad.s. + mramorová sála s spolu

100

Zasadačka č. 25 / bočná zasadačka

20

Amfiteáter

25

 

 

 

 

 

 

Časové využitie do 5 hod. – komerčné účely

(firmy, organizácie, súkromné prenájmy)

 

Názov

Platný cenník od 1.11.2023

Divadelná sála

50

Mramorová sála

50

Divad.s. + mramorová sála s spolu

130

Zasadačka č. 25 / bočná zasadačka

30

Amfiteáter

50

 

 

 

 

 

 

Časové využitie nad 5 hod. – nekomerčné účely

(kult. podujatia, prednášky, školenia, atď.)

 

 Názov

Platný cenník od 1.11.2023

 

Divadelná sála

230

Mramorová sála

230

Divad.s. + mramorová sála s spolu

400

Zasadačka č. 25 / bočná zasadačka

120

Amfiteáter 

250

 

 

 

 

 

 

 


Časové využitie nad 5 hod. – komerčné účely

(firmy, organizácie, súkromné prenájmy)

 

Názov

Platný cenník od 1.11.2023

 

Divadelná sála

300

Mramorová sála

300

Divad.s. + mramorová sála s spolu

500

Zasadačka č. 25 / bočná zasadačka

150

Amfiteáter

300

 

 

 

 

 

 

 

Prenajímací poriadok hmotného investičného majetku a drobného investičného majetku Mestského kultúrneho strediska M. Tompu v Tornali

Poplatky:

- stôl: 3,00 eur/deň

- hnedé stoličky: 0,50 eur/deň

- čierne stoličky: 1,00 eur/deň

Ozvučovanie:

- ozvučovanie v objekte 30,00 / akcia

- ozvučovanie mimo objektu v meste 40,00 / akcia

 

Poznámky:

Na akcie organizované (spoluorganizované) Mestom Tornaľa a Mestským kultúrnym strediskom Mihálya Tompu v Tornali sa cenník poplatkov nevzťahuje (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

Zľavnené sadzby 50 % zo základnej sadzby - platí na nekomerčné využitie priestorov pre občianske združenia, ktoré majú sídlo v Tornali a ktoré si v predchádzajúcom polroku splnili svoje povinnosti a iné záväzky voči mestu.

Zľavnené sadzby 60 % zo základnej sadzby - platí na nekomerčné využitie priestorov pre nasledujúcich organizátorov: Jednota dôchodcov v Tornali, Klub dôchodcov v Tornali, školské inštitúcie pôsobiace na území mesta (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, CVČ).

Kultúrne súbory pôsobiace podporou mesta za účelom realizácie kultúrnych podujatí pre verejnosť užívajú priestory MsKS zadarmo s tým, že v tomto prípade organizátor nesmie zbierať vstupné, ani dobrovoľné vstupné.

 

Poplatok pre politické strany a kandidátov (maximálna dĺžka podujatia 3 hod.)

- Malá zasadačka č. 25 a bočná zasadačka: 100 eur / akcia

- Divadelná sála: 200 eur / akcia

- Mramorová sála: 200 eur / akcia

- Amfiteáter: 200 eur / akcia

 

Vypracoval: Gábor Pusko,                                          Schválil: Ing. Erika Győrfiová,

riaditeľ MsKS                                                                           MT primátor

V Tornali, dňa 31.10.2023

 

 

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.